[In de media] Omzetten halveren sinds Coronacrisis bij ruim helft Kempische bedrijven

Geplaatst op

1:50 minuten lezen

Meer dan de helft van de bedrijven in de Kempen heeft zijn omzet zien afnemen sinds de coronacrisis. Gemiddeld bedroeg die omzetdaling 55 procent, blijkt uit een enquête van Werken in de Kempen. Werken in de Kempen hield afgelopen week onderzoeken onder werkgevers en werknemers in de regio over de gevolgen van de coronacrisis. Van de 132 bedrijven die reageerden gaf 61 procent aan dat de omzet in de afgelopen vier weken lager was dan in de voorgaande maanden.

Vier procent meldt hogere omzet

Van de ondervraagde Kempische productiebedrijven zag iets meer dan de helft de omzet teruglopen. De gemiddelde daling in deze branche was 39 procent. Horeca- en recreatiebedrijven hebben hun omzet nagenoeg volledig zien wegvallen. Slechts vier procent van de 132 bedrijven laat weten een hogere omzet te kunnen noteren. Werken in de Kempen houdt zich bezig met werving en selectie en detachering en heeft een vacaturesite waarop werkgevers zelf medewerkers kunnen werven. Daarnaast verzamelt het Hapertse bedrijf informatie over ontwikkelingen in het regionale bedrijfsleven en houdt het evenementen om werkgevers en werknemers te verbinden. ,,Waar we naar streven in deze tijd is om ook positiviteit, ideeën en innovaties met elkaar te delen", zegt eigenaar Lieke van Loon.

Dat veel bedrijven in de Kempen hard door de coronacrisis worden getroffen, is helder. ,,Het aantal vacatures op onze vacaturesite is met zeventig procent afgenomen", illustreert Van Loon.  

Het werkgeversonderzoek van Werken in de Kempen toont aan dat een derde van de bedrijven rekening houdt met een halvering van de omzet in de komende maand. Bijna zestig procent verwacht dat de omzet zal stabiliseren.

Een opvallende uitkomst is dat het overgrote deel van de bedrijven zijn personeel in dienst houdt. Maar 14 procent van de werkgevers geeft aan in de afgelopen vier weken medewerkers te hebben laten gaan. Bedrijven die personeel lieten uitstromen verminderden hun personeelsbestand met gemiddeld 18 procent.

70 procent volledig aan het werk

Uit de enquêteresultaten van 174 werknemers in de Kempen komt naar voren dat zeventig procent nog volledig aan het werk zegt te zijn. Elf procent is gedeeltelijk aan de slag, dertien procent heeft geen werk meer en zes procent is thuis vanwege ziekte. Bijna een derde van de mensen die thuiszitten vreest na de coronacrisis niet te kunnen terugkeren bij zijn werkgever.

Thuiswerker is positief

Van de mensen die thuiswerken ervaart 84 procent dat als positief. Een aantal thuiswerkers denkt thuis productiever te zijn, waarbij wordt aangegeven dat ze ongestoord kunnen doorwerken. Meer dan de helft stelt op zijn werk even productief te zijn als voor de coronacrisis. Ongeveer een kwart van de werknemers meent minder productief te zijn.

Bron: ED.nl