Werken in de Kempen is het snelst groeiende bedrijf van Nederland

Geplaatst op

4 minuten lezen

Lieke van Loon leidt arbeidsbemiddelaar Werken in de Kempen, de overall winnaar van de FD Gazellen top 100 over 2018. Wat haar formule bijzonder maakt, is dat zij zich exclusief richt op één regio: De Kempen in Brabant.

Van Loon is geboren en getogen in deze streek vlak bij Eindhoven. In Hapert heeft ze sinds 2014 haar eigen bedrijf: Werken in de Kempen. Van Loon wil met haar bedrijf de leefbaarheid in de snel vergrijzende regio verbeteren. Van die keuze voor De Kempen heeft de Gouden Gazelle-winnaar in de categorie kleine bedrijven geen spijt. Haar manier van arbeidsbemiddeling loont. De omzet van haar bedrijf loopt snel op. Sinds de start vier jaar geleden is de omzet bijna verviervoudigd. Dagelijks zijn er ruim honderd mensen gedetacheerd via Werken in de Kempen en, zegt Van Loon, vinden tientallen mensen een baan via de vacaturesite. ‘Kempenaren zijn harde werkers, nuchtere mensen.’

Dit voorjaar verhuisde ze naar een gerenoveerd bedrijfspand. Gewoon tussen de woonhuizen, winkels en restaurants van Hapert. ‘Onze mensen weten wat er speelt in de regio’, zegt Van Loon. In een voormalige audiozaak is nu een team van twaalf mensen aan het werk met detachering, werving en selectie en met een vacaturesite en -krant.

‘De jeugd vertrekt uit de dorpen’

Van Loon is enig eigenaar van het bedrijf. Natuurlijk wil ze er geld aan verdienen, maar ze heeft ook nog een andere drijfveer: behoud van werkgelegenheid in de regio. ‘Ik zie veel mensen vertrekken. Naar Eindhoven en verder het land in. De mkb-bedrijven hier in de regio kennen ze amper. De jeugd verlaat de dorpen. Een plaats als Hapert vergrijst.’ ‘In de ochtend stromen de snelwegen naar de grote steden vol. In de avond keren de mensen terug naar huis en haard. Als er meer mensen in de regio zouden werken, zijn er minder files en is er een betere balans tussen werk en privé. En het zijn ook nog eens sociaal betrokken werknemers.’
Ze vertelt over haar ouders die een transportbedrijf hebben, met 25 werknemers. ‘Ze hebben nooit moeite gehad met het vinden van personeel. Het gebeurt vaak door de inzet van hun eigen mensen.’

Toeleveranciers van VDL en ASML

De 34-jarige ondernemer wil haar steentje bijdragen aan de leefbaarheid in de regio en het imago van de lokale mkb-bedrijven. De Kempische bedrijven doen volgens haar weinig om zichzelf onder de aandacht te brengen. Het is volgens Van Loon een van de redenen voor de uittocht van talent. Haar bedrijf werkt onder meer voor toeleveranciers van grote bedrijven als VDL en ASML. Van Loon: ‘Die toeleveranciers zitten op bedrijfsterreinen in de regio. Ze zijn alleen niet erg zichtbaar. Daarom werken we aan een Open Bedrijven Dag, op 12 januari. Dat kost veel tijd en levert ons bedrijf geen winst op, maar we doen het omdat het belangrijk is voor het imago van de regio.’ Noord-Brabant is met een werkloosheid van 3,4% een provincie met een bescheiden aantal werklozen. De werkloosheid is terug op het niveau van voor de crisis van 2008. In de gemeente Bladel, waar Hapert deel van uitmaakt, ligt het percentage nog lager: 2,7.

Enig eigenaar

Van Loon had ervaring in de uitzendbranche toen zij met haar bedrijf begon. Ze werkte jarenlang voor Tempo-Team. Eenmaal zelfstandig richtte zij samen met haar zus Marion Werken in de Kempen op. Marion nam de marketing en de communicatie voor haar rekening, Lieke werd algemeen directeur en is sinds enige tijd ook enig eigenaar. Zij is geen financieel deskundige die elke dag de inkomsten doorneemt en de balans leest, maar als ondernemer opereert ze voorzichtig. De jaarwinst steekt Van Loon in het bedrijf. Dit jaar groeit de omzet met ruim twee ton naar €1,1 mln. Huisbank Rabobank wordt alleen gebruikt voor de financiering van het werkkapitaal.

Misser met softwarebedrijf

De ondernemer kan niet alleen maar wijzen op successen. Dit jaar ging Werken in de Kempen ook in de fout. ‘We maakten een verkeerde keuze en dat leidde tot veel hoofdpijn’, zegt Van Loon. Het gaat om een softwarebedrijf dat zij de opdracht had gegeven het internetplatform te verbeteren. Maar Van Loon was niet tevreden over de voortgang. Eind oktober trok zij de stekker uit het project en besloot de klus aan een ander ICT-bedrijf te gunnen. ‘Het kostte ons €120.000. Daar heb ik dan even goed de pest over in. Ondanks deze tegenvaller sluiten we 2018 toch winstgevend af.’

Op termijn is zij van plan zelf opleidingen te gaan verzorgen. Daar is veel vraag naar en het zou volgens Van Loon eenmooie aanvulling kunnen zijn op het bestaandedienstenpakket. ‘Er is nu weinig werkloosheid. Maar je ziet wel dat vrouwen die in de administratie werkten, niet aan werk komen. Terwijl er tegelijk veelvraag is naar technische beroepen. Ik zou wel een scholingstak willen opzetten voor technische vakken, met leraren van de werkvloer.’

Bron: Financieel Dagblad