Werkgevers
0

Gemeente Oirschot

Terug naar alle resultaten

Gemeente Oirschot

Oirschot, Deken Frankenstraat 3

https://www.oirschot.nl/

“Oirschot : ondernemend, monumentaal en groen. Daar voelt de MENS zich thuis”. Oirschot telt vijf kernen: Oirschot, Spoordonk, Oostelbeers, Middelbeers en Westelbeers. Met ruim 18.000 inwoners is het een kleine, krachtige, kwalitatief groene gemeente die bewust aanstuurt op samenhang met de omgeving. Daarbij gaan we uit van een zelfredzame samenleving. De samenleving of inwoner bedenkt zelf wat men nodig heeft.

De gemeente heeft, mede door haar centrale ligging, hechte samenwerkingen met partners in de regio. De gemeente werkt in een thematische netwerksamenwerking met maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, inwoners en overheden. Op het gebied van werken en wonen acteren ze samen met acht gemeenten in het zogenaamde Stedelijk Gebied (de stad Eindhoven en omliggende gemeenten) als één gemeente. Daarnaast is Oirschot via een gemeenschappelijke regeling verbonden met de vijf Kempengemeenten, Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel – De Mierden. Op ambtelijk niveau zijn onderdelen van de organisaties samengevoegd.

De kernwaarden van de organisatie zijn: respect & vertrouwen, bevlogenheid & lef, in contact zijn & samenwerken en netwerken.

De ambtelijke organisatie van de gemeente Oirschot bestaat uit vier teams, aangestuurd door een teammanager: Sociale Leefomgeving en Externe Dienstverlening, Ondernemen en Ontwikkelen, Mobiliteit, Beheer en Realisatie, Bedrijfsvoering en Interne Dienstverlening. De organisatie heeft een omvang van ruim 88 fte.

en vind deze altijd makkelijk terug Naar bewaarde werkgevers

chatbot-img