Werkgevers
0

Motivist

Eersel, Brouwer 4

http://www.motivist.nl

Motivist heeft een duidelijke visie op zorg, deze visie is samen te vatten in een drietal uitgangspunten. Deze uitgangspunten vormen samen met onze missie het DNA van onze organisatie. Goede zorg kan alleen gegeven worden door daadwerkelijk in de leefwereld van cliënten aanwezig te zijn en dit onvoorwaardelijk te blijven doen. Goede zorg stemt vakinhoudelijke kennis af op de relatie met de cliënt, het start met de relatie. Goede zorg start met het zien en uitgaan van de kwaliteiten van de cliënt/ cliëntsysteem, diagnoses zijn niet leidend hooguit helpend. De vraag van de cliënt is daarbij altijd het uitgangspunt voor ons werk. De cliënt is de opdrachtgever, die zoveel mogelijk de regie over zijn eigen leven voert of weer leert voeren. Vanuit deze visie wordt het belang onderkend van de cliënt en zijn sociale netwerk. Desgewenst ondersteunen wij, in samenspraak met familie en relaties, de cliënt hierbij. Daar zijn professionele medewerkers en betrokken vrijwilligers bij nodig. Motivist wil hen als werkgever graag blijven binden, boeien en stimuleren, vanuit deze opdracht benaderen we onze medewerkers op dezelfde wijze als onze cliënten.

en vind deze altijd makkelijk terug Naar bewaarde werkgevers

chatbot-img