Werkgevers
0

SBO de Piramide

Terug naar alle resultaten

SBO de Piramide

Bladel, Biezeveld 14

Onderwijsstichting KempenKind is een organisatie met vijftien basisscholen, een school voor speciaal basisonderwijs en een school voor speciaal onderwijs in de Kempen. Voor ongeveer 3300 leerlingen wordt door 425 medewerkers dynamisch onderwijs verzorgd.

De Piramide is een school voor speciaal basisonderwijs. De school is er voor kinderen van 4 t/m 13 jaar die op de reguliere basisschool sociaal-emotioneel en/of didactisch niet voldoende tot ontwikkeling komen. In onze missie worden o.a. de volgende speerpunten genoemd: planmatig ingaan op de instructie- en ondersteuningsbehoeften van de kinderen binnen een heterogene groep, respect voor de eigenheid van de kinderen en goede contacten met de ouders.

Naast onderwijs bieden ambulante begeleiders van SBO de Piramide ondersteuning aan basisscholen in de regio.

Kijk voor meer informatie op onze website www.sbo-depiramide.nl

en vind deze altijd makkelijk terug Naar bewaarde werkgevers

chatbot-img