Werkgevers
0

Trend Zorg

Veldhoven, Provincialeweg 56

Trend Zorg
Wij bieden begeleiding aan cliënten (jongeren vanaf 18 jaar) met ontwikkelingsstoornissen, gedragsstoornissen en/of licht verstandelijke beperkingen. Afhankelijk van de hulpvraag bieden wij, woon en ambulante begeleiding. Het doel van onze begeleiding is het vergroten van de zelfredzaamheid van onze cliënten. Ons motto daarbij is “gewoon waar kan en speciaal waar nodig”. Deze aanpak komt dan ook tot uiting in de manier van begeleiden en de communicatie met onze cliënten en andere (externe) belanghebbenden. Als woonbegeleider werk je volgens een zorgplan en bied je begeleiding op alle doelen die daarin benoemd staan. Je hebt een belangrijke signalerende functie. Je werkt in twee diensten (vroeg en laat) en je hebt volgens een vast roulatierooster een oproep of bereikbaarheidsdienst voor de nachturen en weekenden.

en vind deze altijd makkelijk terug Naar bewaarde werkgevers

chatbot-img